Gasztronómiai Kulturális Unió

GASZTRONÓMIAI KULTURÁLIS UNIÓ
Solo
Tartalomhoz ugrás

Immunrendszert Támogató Étel - Ital Kampány a

Testi - Lelki Egészség jegyében

E javaslatunk megvalósítása a népegészségügy, a társadalmi jólét jobbá tételének is
hasznos eszköz lehet - az élelmiszer előállítók és termelők biztonságának megerősítésével
egyben.

Miről is van szó?

A gasztronómiai kultúra nagyon sokrétű és több gazdasági ág is érdekelt benne, hogy a
vendéglátás – turizmus jól működjön, és egyben a társadalmi jólét, népegészségügy jobbá
válhasson.

A projektek elővételét indokolta, hogy a projekt ötletet az Agrárminisztérium, Juh
Terméktanács és TÉT Platform (A táplálkozás, életmód, testmozgás Platform) támogatta és
közösen elindítottuk a Gasztronómiai Kulturális Unió Klaszter alapító tagjainak a
beszervezését.

Nem elhanyagolható információ, hogy a kampányunk az Európai Unió által támogatott,
2018-óta zajló „Spanyol - Magyar Bárányhús Promóciós Kampány” részeként az egészséges
bárányhús fogyasztást népszerűsítő, az éttermekben és az értékesítési helyeken zajló „Bárány
Napok” kampányhoz kapcsolódva indul augusztus 7-8.-án.

Augusztus 7-8. a kezdete lehet egy várhatóan sikeres, és Európai Unió és a kormányzat által is támogatható,
folyamatos, több évig tartó programsorozatnak, aminek a társadalmi hasznossága nem
vitatható.

A terveink szerint a GKU Klaszter tagjainak a termékeit, szolgáltatásait folyamatos
programok, akciók szervezésével megjelentetjük a turizmus – vendéglátásban, eljuttatva ezzel
azokat a fizetőképes fogyasztókhoz, és ezzel fel is keltjük az ezek iránti figyelmet és irántuk
való igényt. A színes, változatos GKU programokkal a vendéglátók, turisztikai szolgáltatók
forgalma a közös érdekek vezérletével növekedni fog – ami az élelmiszer-termelők /
előállítók biztonságos létét is megerősíti.

Belekezdtünk a megvalósításába és várjuk azokat a szervezeteket, személyeket, akik
becsatlakoznának a kampányba.

2020. augusztus 3. 10 óra Balatonszemes, Kistücsök Étterem
Gasztronómiai Kulturális Unió Klaszter

A klaszter létrehozatalának indoka

Az elmúlt időszak táplálkozási divat hullámai különös hatással voltak az egyes
élelmiszerek fogyasztási szokásaira, legtöbbször nem is az egészséges emberi lét fenntartását
szolgálták. Az utóbbi hónapok vírus járvány okozta HORECA szektor megállása a turizmus
összeomlásával jár és járt együtt, ami az élelmiszerek megtermelésére és előállítására is
negatívan hatott.

Az élet, a vendéglátás és a turizmus újra indítása olyan sokoldalú összefogást tesz
szükségessé, amelynek keretében az egyes ágazatok működése egymást segítő harmóniában
valósulhat meg.

A tej- és tejtermék sikeres újraértékelését követően napjainkban a húsfogyasztás valódi
helyre tétele a cél a megfelelő zöldség, és gyümölcsfogyasztás mellett. A hal ugyan olyan
fontos része a vegyes helyes táplálkozásnak, mint a most divatosnak tartott vegán /
vegetáriánus étrend. Ezekhez egészséges italok fogyasztása ajánlott, amit ugyancsak a
megfelelő helyre kell tenni. Azonban az ételek és az elfogyasztott italok harmóniája szükséges
az ember jóllétéhez és egészségéhez.

Természetesen, a kultúra része az is, hogy a szükséges és megfelelő mozgás része legyen a
minden napjainknak. A vendéglátás és a turizmus elengedhetetlen része a kreatív ipar által
előállított a hazai kultúrát bemutató termékek sora is.
Akár honnan tekintünk is rá, a gasztronómia meglehetősen komplex fogalom, ami a
kultúrával együtt képez egy egységes egészet.

A létrehozni kívánt Gasztronómiai Kulturális Unió Klaszter az élet fenti részeit kívánja
egy szinkronizált egésszé tenni, a hazai vendéglátás és a hazai termelők közös segítése
céljából.

A kampány

Az elmúlt évek tapasztalatiból egyértelművé vált, hogy egyes termék csoportokra
kampányok keretében lehet leghatékonyabban felhívni a figyelmet. E kampányok a promóció
olyan komplex lehetőségét teremtik meg, amelynek keretében egy-egy termék van ugyan a
középpontban, de az viszi magával az összes hozzá kapcsolódó többi terméket is.
A létrehozandó klaszter olyan együttműködési folyamatot kíván elindítani, és működtetni,
amely a fogyasztókat szolgálja ki, nekik nyújt az eddiginél hatékonyabb szolgáltatást, és ezzel
együtt a folyamat nemcsak a „szántóföldtől az asztalig” (From field to fork), hanem az
„asztaltól a szántóföldig” pozitívan visszahat a termelőre, meghatározóan hazai termelőre, és
ezzel segíti a társadalmi jóllét megerősítését.

A közös cél olyan ágazatokon keresztül húzódó, és minden ágazat számára előnyös
programok megvalósítása egy közös szervezet – klaszter – keretében, amely alkalmas arra,
hogy a nemzeti források mellett a közösségi (EU) források megszerzésével minden résztvevő
számára pozitív eredményt hozzon.

Ennek megvalósításához egy olyan kampány megvalósítását határoztuk el, amely minden
érintett ágazatot segíti – a fogyasztók jólétének komplex javításával:

Immunrendszert Támogató Étel - Ital Kampány
Információ: +36-20-537-0123
GASZTRONÓMIAI KULTURÁLIS UNIÓ
Vissza a tartalomhoz